INDEX OF SURNAMES FROM ZBARAZH

Transliterated by Sonia van Heerden


Zbarazhchyna - Zbirnyk Spomyniv Stattey i Materiyaliv Zbarazhchyna - Collection of Memories, Essays, Materials

Federation Ukrainian Zbaraschan in Canada, 150 Geoffrey St., Toronto 3, ON, Canada, M6R 1P5 - Shevchenko Scientific Society, Ukrainian Regional Studies, Prof. Vasyl Lew, Ph.D., Chairman, Ukrainian Archives, Vol. XVII

publisher: Zbarazh Society of United States and Canada, Published in the United States of America, Kiev Printers Ltd., 686 Richmond St. W., Toronto, ON.

SUMMARY OF THE BOOK

This book is a story of the city and district of Zharazh in Western Ukraine (formerly Galicia), of their past, customs, social and political life, and their prominent leaders. This is also a story of those Zbarazhans who before and immediately after World War I emigrated to the United States and Canada to seek better fortunes and who later tried to help their kin in the old country in their cultural endeavors and personal needs.

The publisher of the book is a regional Ukrainian society comprised of the immigrants born in the district of Zbarazh. They also donated money to make this publication possible.

The backbone of the book is memoires of late Yatzko Ostapchuk, preceded by a historical study of Dr. Matthew Stakhiv of Free Ukrainian University.

INDEX OF SURNAMES IN BOOK

A

Amramovych David 351
Agrest Hryhoriy, 613
Agrest I 613
Adler Viktor Dr. 338, 339, 403
Anhelovych Antin, ep. 35
Antonyk Antin 583
Atamanetz Nataliya 625

B

Babiak Pavro 7, 530, 561, 574
Bahriy Volodymyr 617
Bahriy Kasian 186, 341, 346, 390, 601, 605, 609, 611, 615, 616, 617 Bahriy Semen 341, 346 Badeni Kazymyr 108, 347, 401, 408, 424, 425, 429, 430, 436 Baytala Stefan 609 Baran Stepan Dr., 171, 173, 542, 543 Barvinsky Volodymyr 131, 174, 179, 423 Barvinskyi Oleksandr 125, 159, 162, 163, 164, 173, 176, 177, 215, 217, 219, 220, 235, 236, 238, 248, 279, 280, 331, 420, 424, 425, 427, 429 Batiuk Antin 554, 597, 602, 606, 624, 643, 644, 645, 646, 649 Batiuk Makhailo 554 Bachynssky Lev, Dr. 442, 443, 444,445 Bachynsky Omelian 130 Bachynsky Yuliyan 109, 175, 340, 440, 443, 445 Beley Ivan 159, 160 Bernatovych Volodymyr 247, 331 Bilynsska Yaroslava 551, 552 Bilyk Yakiv 304 Bilynsky Volodymyr, Dr. 483, 485, 487, 490, 499, 504, 550, 551, 552, 557 Bilynsky Geno 490 Bilynsky Eronim 609 Bilynsky Taras, Dr. 554, 545, 568, 635, 637 Bohachevska I 535 Bodnar Havrylo, o. 248, 265, 331, 394 Bodnar, prof. 646 Bodnarchuk Franko 587, 588 Boyko Ivan 551, 552, 554, 613 Bolinovsky Vasyl, o, 540, 544, 571 Bolyukh Vasyl 541, 543 Bonchevsky Antin, o. 270, 271, 394 Borysykevych Ivan 59, 63 Borkovsky Leshek, hraf 122, 123, 127 Borodaykevych Ivan 264, 267, 268, 269 Borshch Mykola 571 Bokhenska Evheniya, 282 Bokhensky Petro, 508, 579 Bokhensky Stepan, Dr., 503, 508, 550 Brayter Ernest, 413, 463 Brykovych Ilariy, 563 Brodovych Teodosiy, o. 14, 167 Budzynovsky Vyacheslav 161, 163, 164, 168, 174, 175, 176, 326, 327, 335, 361, 362, 367, 370, 432, 433, 437, 443, 445 Budka Nykyta, ep. 564 Budnyk Stepan 635 Bunyak Porfir 186, 340 Buchynsky Vasyl 501, 504, 505, 506, 508, 513 Buchynsky Meliton 151, 159, 160

V

Vahylevych Ivan, o. 42, 43, 74, 330
Vayner Marko 371, 390
Vakylinsky P. 611
Valkiv Antin 635
Vankevych Mykhailo 505, 506
Vankevych Osyp 505, 506, 508, 513, 525, 527, 528, 536, 551 Vanchytsky o. 508, 509, 550 Vasylko Mykola 454 Vakhnyanyn Anatol, prof. 133, 164, 429, 436 Verbyanny I. prof. 559 Vynnytsky Mykola 304 Vynnychenko Volodymyr 344 Vyshnevetsky Dmytro 473, 475 Vyshnevetsky Yanush 473 Vyshnevetsky Yarema 473, 474, 556 Vinkovsky Kyrylo, Dr. 56 Vityk Semen (Senko) 175, 339, 371, 376, 377, 379, 380, 392, 406, 411, 416, 440-440, 486 Vitovsky Dmytro 456 Vitovt Knyaz 472 Vitoshynsky, o. 239, 242, 243, 246, 247, 264, 338, 394 Vitoshynsky Myron, Dr. 507, 508, 513 Vodyanny Yakiv 527 Voznyak Ivan 340, 442 Voznyak Mykhailo, akademyk 168-180 Voynarovsky Tyt, o. 21, 167 Volkovsky Feliks 145 Voloshyn Evheniya 624 Voloshyn Ivan, o. 442

H

Havzner Artur 352, 353
Havrylyuk Andriy, Dr. 519-522, 525-527, 536, 537, 609 Halushchynsky Mykhailo 178, 340 Halkevych Antin 552, 553 Halkevych Evhen 551, 553 Hamal Volodymyr, Dr. 522, 526, 527, 528, 530, 533, 540-542, 568, 635, 637 Hankevych Lev 340 Hankevech Mykola 255, 339, 339, 348, 351, 352, 371, 431, 435, 440, 442-445, 449, 450, 505 Harmaty Vasyl 430 Harmaty Hryts 297, 326, 328, 333, 334 Harmaty Stepan 165, 239-247, 264, 299, 434 Harmatyuk Yandrukh (Andrii) 184, 186, 223, 225, 226, 227, 251, 293, 297, 312, 314, 341, 361, 363, 391, 609 Harmatyuk Yatsko 207, 223, 225 Hevko Pavlo 609 Hetsiv Yurii 219 Hirka, kooperator 569 Hladyshonsky, Dr. 325, 328 Hlushka Hryts 566 Hnatyuk Volodymyr 168-169, 280, 231 Hohol Mykola 225, 275, 288 Holinaty o, dek. 536, 537 Holovatsky Yakiv, o. 42, 43, 74, 88, 127, 171, 174, 285, 330 Holoyad Adam 304, 305 Holubovych V. 611 Holubovych I. 613 Holubovych Dr. 393, 455, 486, 488, 489, 594 Horbal Kost 129, 248, 331 Horbach Mykhailo 618, 619 Hordynsky Mykhailo 358, 359, 360, 371, 376, 377, 401 Hrabar Olha 158 Hrynivets Ivan 526, 530, 542, 566 Hrytsunyak Antin 165, 306, 315-320 Hrushevsky Mykhailo 167, 177, 178, 433, 442, 502 Hubitsky, por. 509, 572 Hubchak Mykhailo 329, 382, 383 Hydets Iozef 350, 392, 401, 403, 413, 443 Hudyma O. 611 Hushalevych Ivan 51, 65, 74, 118

G

Goi Stepan 78
Gonta Ivan 611, 635
Gonta Sofiya, 8, 607, 625, 626
Gudz Ivan, o. 30, 34, 168

D

Davydovych Emil, suddya 546
Davydyak Vasyl, o. 455
Danylevych Andrii 508, 513, 519, 525, 536, 538, 609 Danylevych Oleksa 609 Danylovych Volodymyr, Dr. 335 Danylovych Severyn, Dr. 161 Darmohrai Ivan 618 Datsko Ilko 303 Dashynsky Hnat (Ignatsy) 348, 350, 351, 356, 412, 434, 443, 445, 491, 492 Demchuk Izydor 7, 611, 613, 615 Dzhus Volodymyr 606 Dzhus Ivan 238 Dzhus Teodor 607, 610 Didytsky, Bohdan 58, 74, 122, 140, 171, 177, 213, 217, 218, 225, 420 Didushynsky Voitsekh, hraf 73, 74, 351, 411 Diyamand Herman, Dr. 352, 392, 400, 401, 403, 413, 434, 443-445 Dnistryansky S. Dr. 462 Dobrylovsky Yuliyan, o. 41, 42, 170 Dobrotvir Vasyl 540 Dobriansky Adolf 158, 422 Dobriansky Iosyf 293, 295, 303 Dovhan Vasyl 7, 607 Domaradzky, syddia 508 Donigevych, inzh. 528, 566 Dorundiak Ivan 165 Drahomaniv Mykhailo 143-149, 154, 156, 157, 161, 164, 167, 172, 177, 178, 179, 180, 246, 258, 331, 332, 400, 430, 432, 434, 435, 400 Draganchuk Luts 165 Drafta, sotnyk 506, 508 Dudak Mykhailo 619, 620 Dudak Roman 7, 560, 607, 619, 620 Dudykevych, Dr. 455 Dumka Pavlo 161, 165, 239-247, 264, 299, 296, 333, 334, 431, 434,
442
Diachyn Pylyp, o. 198

ZH

Zhyla Ivan 505, 506, 524

Z

Zahaikevych Volodymyr 298, 437, 455, 542 Zahoreiko Ilko 118, 119 Zadorozhny Stepan 7, 575, 589 Zalusky Oleksiy 134, 141, 142, 159 Zarevych Fedir 130 Zarytsky Volodymyr 152 Zarytsky M., prof. 556 Zatonsky Volodymyr 515 Zakharuk Evhen 383 Zayachkivska-Havrylyuk Iryna 607 Zayachkivsky Iocyf 133, 159 Zayachkivsky Ivan 525, 527, 533, 536, 546, 609 Zayachkivsky Kornii 497 Zayachkivsky Oleksa (Oleksandr), o. 129, 150, 151, 178, 248, 314, 415, 481-483, 488, 491, 508, 509, 538, 550, 556, 609 Zayachkivsky Teodor 490 Zimmerman Dud 603 Zobkiv Ivan Zubrytsky Denys 121, 175, 176

I

Ivankiv Kuba 299
Ivaskevych Dmytro 519
Ivaskiv Pavlo 624
Ishchuk Luts 184

K

Kalynovych Ivan, inzh. 8
Kalba Oleksa 611
Kalba Pavlo 551
Kaminsky Aleksandr 67, 68, 72, 82, 172
Kapustiak Ivan 79, 80, 81
Kapushchak (dyv. Kapystiak Ivan) 240
Karpinsky Platon 247, 248, 250, 255, 393 Karpovych Petro 340, 341, 342, 344, 345, 346 Kachala Stepan, o. 50, 57, 60, 65, 72, 87, 88, 118, 119, 122, 127, 128, 129, 131-138, 141, 144, 156, 157, 159, 167, 173, 174, 179, 194, 205, 207, 217, 224, 225, 229, 230, 231, 248, 288, 394, 419, 428 Kachkovsky Mykhailo 117, 139, 171, 207, 223, 419 Kvasnytsia Ivan 340 Kyvelyuk Ivan 248, 505 Kyrylyuk Tomko 360 Kinakh I. 505, 506 Kisil Toma 533 Klymkovych Ksenofont 131 Kobyliansky Antin, o. 129, 130, 240, 241, 304, 314 Kobyliansky Yuliyan (dyv. Koturnitsky Mykhailo) 154, 155 Kovalchuk Ivan 505, 506, 611 Kovalchuk P. 611, 654 Kohut Anna 533 Kohut Fedir 526, 527, 533 Kodelsky, Dr. 524 Kodelsky, o. 524, 533 Kozak Semen 252, 304 Kozakevych Ian 349, 350 Kolessa Oleksandr 252 Konar-Palashchuk 515 Kondur Semen 501, 504-506, 609 Konysky Oleksandr 162, 424, 431 Konopka Frantsishek 240, 251 Konach Ivan, Dr. 554, 557 Korduba Petro 298 Korybut Dmytro, kniaz 472 Korolyuk Hr. 530, 566, 572 Korpan Stepan 604, 605, 611 Kosevych Evhen 280, 281, 340 Kostetsky, o. 481, 482, 491 Kostomariv Mykola 72, 288 Kotliarevsky Ivan 170, 275, 328, 329, 382, 383, 538 Koturnitsky Mikhal (dyv. Yuliyan Kobyliansky) 149, 154, 155 Kotsai M. 539 Kravets Demian 388-390 Krasnopera Lev 528, 530, 556, 566, 635, 637 Krasnoselsky T. 613 Krokhmalyuk Andrii 308 Krochak Semen 609 Kruk Mykhailo 7, 607, 611, 613 Krushelnytska Solomiya 238 Kuzemsky Mikhailo 55, 57, 59, 87, 124, 125 Kyziv Ilko 240-247, 250, 393-394 Kulish Panko 143, 162, 288, 331 Kulchytsky Ivan, Dr. 525, 530, 533, 540, 541, 546, 623, 632, 635 Kukharuk Hryts 357 Kuchersky Dmytro 238 Kushnir Ivan 340

L

Lavrivsky Yuliyan 74, 119, 126, 129, 135, 136, 163, 174 Ladyka Dmytro, Dr. 542, 543 Lastovetsky Mykola 250, 255 Levynsky Volodymyr 340, 430, 438, 443-445, 465 Levytsky Venedykt, o. prof 49, 50, 57, 59 Levytsky D., Dr. 541 Lebytsky Evhen, Dr. 161, 163, 335, 433, 435, 437, 442, 443 Levytsky Kost, Dr. 159, 173, 177, 421, 425, 430, 445, 451, 483,
505
Levytsky Mykhailo, mytr. 38, 40, 46, 49, 50, 55, 169 Levytsky Yuliyan 557 Lepky Bohdan 168, 170, 171, 175, 223, 285, 421 Lysenko Mykola 257, 331 Lysohir Hrynko 551 Lysohir Iosyf 606 Lysohir Mykhailo 7, 550, 558, 560, 606 Lytvynovych Spyrydon, ep. 116, 118 Liberman Herman, Dr. 392, 408, 445, 450 Lozynsky Mykhailo, Dr. 437, 445, 456 Lopatynsky Lev 329, 331 Lototsky Teofil 7, 591, 596 Loshniv, advokat 238, 239 Luchakivsky Volodymyr, Dr. 236, 251 Lyudkevych Stanyslav 328, 329

M

Mazurkevych Matvii 78, 79
Makukh Ivan, Dr. 442, 542
Malynovsky Mykhailo, o. 59, 63, 111, 118, 135 Mandychevsky Ivan 148-150, 154, 155 Mandryk Ivan 635 Manuliak , prof. 556 Martovych Lec 302, 338, 442 Martsynyuk Iocyf 607 Martsynyuk Mikhailo 522, 542 Martsynyuk Onufrii 297, 375 Martsynyuk Yandrukh 184, 186, 263-267, 278, 31 Matsishevsky (dyr. Tern. himnazii) 273, 281, 282 Melen Teofil 339 Mydlovsky Izydor 237 Mykuliak, inzh 530, 566 Myrny Panas 255 Myronovych, o. 326, 327 Mozler Anzelm, Dr. 353 Mohylnytsky Ivan, o. 38-40, 50, 119 Moklovsky Kazymyr 351, 352 Morachevsky Andrii 354 Moroz Petro 553-556 Mot Andrii 208-213 Mudry Vasyl 541, 543 Muzychka, prof. 508

N
Navrotsky Volodymyr 151
Nahirny Vasyl, inzh. 159, 160
Naumovych Volodymyr 158, 611
Naumovych Ivan, o. 56, 58, 74, 108, 118, 122, 123, 135, 137, 139, 156, 158, 176, 217, 218, 223, 224, 225, 246, 275, 278, 294, 309,
420-423
Nesvitsky Vasil, kniaz 472
Nementovsky, Dr. 325, 350
Nychka Hryhor, Dr. 607, 653
Hychyporuk Hryhorii 78
Hovakivsky Stepan 302, 429, 452

O

Obal Pavlo 607
Obsharsky Karolko 639
Ohonovsky Omelian, o. 129, 133, 159
Ohonovsky O., prof. 159, 168, 170, 171, 176, 240, 425 Ozymchuk Teodor 582 Okunevsky Teofil, Dr. 163, 229, 302, 303, 425, 426, 429, 437, 452, 455 Olesnytsky Evhen, Dr. 248 Olesnytsky Yuliyan, Dr. 414, 429, 463 Oleksyuk Ivan, inzh 527, 528, 566 Oliinyk Andrukh 585 Onuferko Antin 298 Osadchuk Stepan 625 Osinchuk H. 611 Osinchuk Ivan 358-360 Osinchuk Mykhailo 606 Osinchuk Roman, Dr. 606, 653 Ostapchuk Vasyl 609 Ostapchuk Dmytro 165, 429, 555 Ostapchuk Lev 499 Ostapchuk Fedko 306 Ostapchuk Iatsko 7, 8, 9, 166, 180, 181, 186, 250, 260, 261, 278, 312, 329, 396, 418, 420, 421, 423, 433, 434, 440-444, 446, 447, 449, 452-456, 463-470, 483, 486-489, 499, 554, 555, 564, 574, 575, 594, 601, 604, 616, 641 Ostrozky Konstantyn, kniaz 236-237 Okhrymovych Volodymyr, Dr. 163, 336, 433, 437, 442, 452 Okhrymovych Yuliyan, Dr. 446

P

Pavlyk Anna 154, 155
Pavlyk Mykhailo 146, 148, 149, 150, 152, 154, 155-158, 160, 161, 163, 164, 171, 174-178, 180, 246, 255, 258-267, 269, 270, 272, 274, 275, 279, 302, 314, 332, 334, 335, 336, 356, 418, 421, 425, 430, 431, 432, 434, 435, 440-442, 446, 483 Pavlykovsky Yuliyun, inzh 521 Palianytsya Ivan 408 Padura Tymko 45, 170 Pazdry Ivan 358, 360 Panasyuk Prokip 480 Panasyuk Teodor, inzh 606 Panotchyk Vasyl 294 Pankivsky Kost 259 Partytsky Omelian 133 Parkhin Semen 505, 508 Paslavsky Dmytro 553 Pastushenko M. 539 Pashchuk Iosyf 357 Perehinsky V., inzh 527, 530 Petryshyn Hryhori 78 Petrushevych Evhen, Dr. 505, 518 Pininsky, hraf 183, 290-293, 321, 323, 324, 326, 328 Ploshchansky Venedykt 148, 150, 158 Podolynsky Vasyl, o. 70, 71, 72, 173 Podolynsky Mykhailo 144-146, 157 Popovych, inzh 573 Popovych Stepan 209, 298 Porokhniak Dmytro 341 Pototzky, hraf, namisnyk Halychyny 385, 401, 403, 406, 408, 413, 418, 451, 455 Pototsky Mykola ("Pan Kanovsky") 479 Prachuk Sofronii 308, 309, 310 Prashko Ivan, ep. 524 Prebendovsky Antin 154, 155 Pryhoda Hrynko 299 Prokopchyts Evstakhi 78, 79 Pulyui Ivan, Dr. 248

R

Revus I. 626
Redchuk D. 611
Redchyk Kost 550, 551
Rizdorfer Olha 8
Romanchuk Yuliyan 133, 156, 159, 425-429, 433, 436, 483 Rudansky Stepan 275, 288

S

Sadovsky Mykola 383
Saiovsky P. 527, 566
Samotis M. 611
Sanduliak Ivan 165, 334
Selsky Shchasny 149, 150, 155
Sembratovych Iosyf, mytr. 126, 152, 273, 421, 423, 425, 427, 428 Sembratovych Sylvester, mytr. 108, 159, 180 Senyk Danylo, Dr. 527 Senyk Sydir 526 Senkivsky, o. 550 Sydorak Yuri 435 Sydoriak, prof. 515 Sytnyk Iosyf 418 Siretsky, o. 260, 267, 271 Sichynsky Mykola, o. 159, 215, 229-235, 238, 239, 408, 420, 427 Sichynsky Myroslav 353, 407-410, 445, 455 Sichynsky Mstyslav 353 Slavuta Petro 611, 613 Smal-Stotsky Stepan, Dr. 280 Smyt Mykola 607, 634 Snihursky Ivan, ep. 38 Solomichuk Yura 418 Sorokovsky, prof. 646, 647 Sokhanik Ignatsy 491 Stadion, hraf 53, 76, 84, 122, 173 Starosolsky Volodymyr, Dr. 340-342, 346, 348, 440, 443, 444, 455 Starykh Mykhailo 118 Starykh Tymko 350, 361, 362, 446 Stakhiv Matvi, Dr. 7, 9, 166, 168, 171, 177, 178, 180, 430, 445,
468
Stakhura Danylo, Dr. 235-240, 273, 430
Stefanyk Vasil 223, 266, 285, 338, 418, 421, 442, 452 Stefanovych Oleksandep, o. 159 Stotsky Adam 118 Stotsky Ivan 637-639 Strilbytsky Teodor 490, 508, 521, 526, 527, 550, 609 Struminsky, o. 513, 550 Studynsky Kyrylo, Dr. 164, 178, 179 Studnitsky Teodor 624 Sushkevych Kost, Dr. 129, 133

T

Taniakevych Danylo, o. 153, 154, 179, 331, 394, 430, 436, 437 Tarashchuk Hryhori 508, 551, 509 Tarashchuk O. 535 Tarashchuk Pavlo, Dr. 528, 544-546, 569 Televiak Ivan 524, 558-560, 564, 661, 613 Temnytsky Volodymyr 340, 408 Temnytsky O. 440 Terletsky Ostap 143, 145, 146-151, 154-156, 158, 160, 163, 176, 178, 246, 314, 332 Teslia Stepan, o. 488, 505-508, 520, 522, 550, 551, 566 Tymoshchuk Hryhori 553, 556, 572 Tkachuk Ivan 508, 551, 609 Toporovych Mykhailo 540, 544, 546, 569, 606 Trembach Pavlo 528, 530, 566 Treshchakivsky Lev, o. 60, 86, 88, 118, 129 Trylovsky Kyrylo, Dr. 161, 335, 338, 339, 442, 593, 594 Tryyuda Semen 298, 301, 320 Tryyuda Mykyta 553 Turbatsky Lev 280, 281, 340 Turiansky Kornylo 492

U

Uhrynchuk Ivan 526, 533
Ukrainka Lesia 343, 538
Ustianovych Kornylo 133, 239, 240, 243, 246, 264 Ustiyanovych Mykola, o. 59, 86, 88, 117, 118, 127, 176

F

Faranovsky Lesko 583
Faranovska Severyna 284-286
Fedorovych Ivan 78, 79, 84
Fedorovych Volodyslav 84, 134, 137, 157
Fedorovych Tadei 229-235, 301, 325, 384, 385 Fedoruk, por. 509 Fedkovych Yuri 143 Fesolovych Oleksandr 607, 613, 628 Flysta Mykola 299 Fokshei Ivan 165 Franko Ivan 23, 66, 85, 146, 148-151, 153-158, 160, 161, 163-180, 245, 246, 249, 260-266, 272, 277, 279, 288, 302, 303, 309, 314- 316, 319, 320, 321, 325-329, 332, 334, 335-338, 340, 346, 351, 356, 361, 383, 392, 393, 421-425, 429-437, 440-442, 454, 483, 538, 552, 554, 555, 591

KH

Khmelnytsky Bohdan 17, 21, 23, 32, 48, 52, 207, 209, 210, 213, 217, 218, 245, 315, 473, 474, 556, 562 Khomyk Mykhailo 371 Khraplyvy, Evhen 605 Khraplyvy Zenon 607 Khrin Ivan 7, 587, 607, 625, 626, 638, 640

TS

Tsebrynsky Iocyf 613, 628
Tsehelsky Lonhyn, Dr. 437, 443
Tsehlynsky Hryhorii 408, 410, 446
Tsehlynsky Mykola 353, 649
Tsehlynsky Roman 563
Tsybulsky Pavlo 250, 255
Tsokhanovsky Ivan 618

CH

Cheranovsky Markiyan 388, 390, 391
Cheremshyna Marko 442
Cherkas Mykola 304
Chernetsky Antin 580
Cherniavsky Vasyl 7, 8, 521, 525-527, 530, 533, 536-538, 542, 546, 607 Chykalo Karpo 563 Chychota Dmytro 341 Chychota Petro 341 Chorny Ilko 371 Chubaty Ivan 237, 242, 243, 247 Chubaty Pavlo 238 Chubynsky Pavlo 148 Chumak Stepan, Dr. 563

SH

Shapoval Mykyta 455
Shashkevych Hryhori, o. 57, 59, 65, 67, 70, 78, 82, 98, 172 Shashkevych Markiyan, o. 42, 43, 45-52, 55, 57, 59, 72, 89, 121, 127, 129, 138, 142, 168, 170, 172, 173, 175, 330, 488, 538, 553 Shevchenko, Taras 72, 137, 138, 143, 177, 218, 240, 248-251, 263, 275, 277, 307-310, 331, 344, 405, 453, 454, 482, 483, 500, 538, 554, 556 Sheptytsky Lev, ep. 30, 34, 35 Shmigelsky Andrii (Yandrukh) 161, 165, 184, 274-279, 288-290, 293, 300, 304, 306, 307, 316, 320, 324-326, 345, 355, 356, 360, 371, 372, 373, 374, 381, 383, 390, 392, 400, 401, 403, 406, 407- 409, 413, 414, 418, 452, 483, 489, 490, 505, 508, 509, 513, 550, 554, 564, 576, 588, 594, 601, 604, 616 Shmiger Safat 184, 221-223, 226, 227, 251, 252, 266, 278, 282- 286, 290, 291, 293, 300, 304, 321, 322, 324, 338, 355, 372, 392, 393, 418, 485, 508, 550, 601, 604, 609, 616 Shpunder Ivan 159, 294, 305 Shumich Franko 620

YU

Yurkevych Lev 445
Yurchynsky Lev, o. 526, 550

YA

Yakymiv Vasil 639
Yankovsky Ivan 247, 250-254, 263, 264, 270 Yaremchuk Ivan 492 Yaremchuk M. 611 Yarosevych Roman, Dr. 163, 334, 338, 339, 385, 401, 403, 406, 408, 413, 418, 451, 455 Yakhymovych Hryhor, mytr. 55, 59, 63, 78, 84, 117, 118